ชื่อตำแหน่ง

ลองสอบ

คำบรรยายลักษณะงาน

ลองสอบ

คุณสมบัติ

-

เงินเดือน

20,000 - 25,000 บาทต่อเดือน

พื้นที่ปฏิบัติงาน

พระราม 3-ลาดพร้าว-สีลม

ประเภทงาน

พนักงานประจำ

ข้อมูลอื่นๆ

-