ชื่อตำแหน่ง

NI001

คำบรรยายลักษณะงาน

NI001

คุณสมบัติ

-

เงินเดือน

ตามเจรจาตกลง

พื้นที่ปฏิบัติงาน

บางนา-บางพลี-สมุทรปราการ

ประเภทงาน

พนักงานประจำ

ข้อมูลอื่นๆ

-