ชื่อตำแหน่ง

TI001

คำบรรยายลักษณะงาน

TI001

คุณสมบัติ

-

เงินเดือน

ตามเจรจาตกลง

พื้นที่ปฏิบัติงาน

บางนา-บางพลี-สมุทรปราการ

ประเภทงาน

พนักงานประจำ

ข้อมูลอื่นๆ

-